Tuniské háčkování

U tuniské techniky pracujeme s dlouhým háčkem a háčkujeme pouze na jedné straně, práci tedy neobracíme.

Každou řadu tvoříme dva kroky : v řadě tam nabíráme zprava doleva na háček smyčky, v řadě zpět je zase 

zleva doprava protahujeme.

 

1.řada: řada tam                           1.řada: řada zpět                         řady zpět háčkujeme stejným

Začínáme u druhého řet. oka od        Přízi nahodíme a provlékneme        způsobem.

háčku a vpichujeme do každého řet.  1.smyčkou ležící na háčku.Opět 

oka základu, přízi nahodíme a            nahodíme a přízi provlékneme

protáhneme.Smyčky ponecháme na   oběma posledními smyčkami

háčku a dbáme na to, aby byly          ležícími na háčku.Všechny 

pravidelně vysoké a volné.                 následující smyčky protahujeme

                                                       po dvou a všechny další

 

2.řada: řada tam                           Ukončení                                     Ukončení pevnými oky.

Háček vpichujeme pod dobře            Tato ukončovací řada je u každé

viditelný svislý článek předcházející  práce háčkované tuniskou technikou

řady, přízi vždy nahodíme a nabereme   nutná.Tvoří ji pevná oka a háčkujeme

jako smyčku na háček. 1.článek oka   ji vždy jako řadu tam.Háček vpíchneme

tvoří okrajové oko, vždy ho tedy       pod 2.svislou smyčku, přízi nahodíme

vynecháme.Okrajové oko na konci    a protáhneme 2 smyčkami ležícími na

řady nabíráme za poslední svislý    háčku.Pak vpíchneme pod následující

článek oka.                                  smyčku atd.

 

Přidávání jednoho oka  na počátku řady                 Přidávání několika ok na počátku řetězu

V řadě tam vytáhneme z okrajového oka, které              Před začátkem řady tam uháčkujeme příslušný

jinak vynecháváme, smyčku.                                       počet řetízkových ok.Z nich potom žádané smyčky

                                                                                 nabereme.

 

Přidávání jednoho oka na konci řady                     Přidávání několik ok na konci řady

Dříve než nebereme z okrajového oka poslední             Před začátkem práce spočítáme celkové množství

smyčku, vpíchneme háček pod horní vodorovný            ok, která budeme na levé straně přidávat, a již v 

článek předcházející řady a nabereme jednu smyčku.   počáteční řadě uháčkujeme příslušný počet řet.

                                                                                ok navíc.Z nich pak nabereme na konci každé řady

                                                                                tam nové smyčky.

 

 

Přidávání uprostřed řady                                         V řadě zpět pak protahujeme všechna oka jako obvykle 

Přidáváme-li jedno oko uprostřed řady, vpíchneme          po dvou.

háček pod vodorovný, mezi dvěma svislými nitěmi 

ležící článek přecházející řady a nabereme smyčku.

 

Ujímání jednoho oka na počátku řady         Ujímání několika ok na počátku řady        Ujímání uprostřed řady

Při ujímání na počátku řady                   Háčkujeme řetízkovými oky až po         V řadě tam nabereme na háček 

sháčkujeme dohromady tři poslední       začátek následující řady tam.                dva svislé články a protáhneme 

smyčky předcházející řady zpět.                                                                     jimi jednu smyčku jako obvykle 

První smyčku potom nabereme na                                                                  po dvou.

počátku řady tam z 2. svislého článku.

 

Ujímání jednoho oka na konci řady             Ujímání několika ok na konci řady              Vyrovnání ujímaných okrajů

Na konci řady tam nabereme na háček       Příslušný počet ok na konci řady                  Chceme-li konec zkracovaných řad 

oba poslední svislé články předcházející      neuháčkujeme.                                  upravit do jedné roviny, uháčkujeme 

řady a protáhneme jimi jednu smyčku                                                                                     jednu šikmou vyrovnávací řadu.   

                                                                                                                                                       Tzn. že  ze všech uzavřených  

                                                                                                                                                        svislých článků  nabereme smyčky, 

                                                                                                                  které  v řadě zpět protahujeme jako 

                                                                                                                    obvykle po dvou.