,,Rybí steh" háčkovaný v kruhu

1.Řetízek spojíme jedním pevným   2.Vpíchneme do následujícího         3.Přízi nahodíme a protáhneme 

okem kruhu.Uháčkujeme 3             řetízkového oka základu, nahodíme  všemi 4 smyčkami ležící,i na háčku.

řetízková oka, vpíchneme do prvního    a přízi protáhneme.Na háčku tak

řetízkového oka základu, nahodíme,   máme 4 smyčky.

protáhneme a opět nahodíme.

 

4.Přízi nahodíme a protáhneme       5.Vpíchneme do následujícího řet.   6.Tento obrázek znázorňuje háčkování 

okem ležícím na háčku.                  oka základu, přízi nahodíme,          rybího stehu na počátku 2. řady.

                                                     protáhneme, atd.

Hvězdičkový steh

1.Řetízek spojíme jedním pevným   2.Vpíchneme do následujícího         3.Vpíchneme do následujícího  

okem do kruhu.Uháčkujeme 3        řetízkového oka základu, přizi          řetízkového oka základu, přízi

řetízková oka, vpíchneme do prvního   nahodíme a protáhneme.             nahodíme a protáhneme.Na háčku

řetízkového oka základu, nahodíme,                                                   máme nyní 4 smyčky.Přízi nahodíme 

protáhneme a opět nahodíme.                                                            a protáhneme všemi smyčkami.

 

4.Přízi opět nahodíme a protáhneme  5.Háček vpíchneme do zadního     6.Tento obrázek zázorňuje jednoduchý

okem ležícím na háčku.                 článku poslední smyčky, přízi          hvězdičkový steh na počátku 2. řady.

                                                    nahodíme a protáhneme.Vpíchneme

                                                   do následujícího řetízkového oka

                                                   základu, přízi nahodíme a protáhneme, atd.

Vějířový steh

1.Řetízek spojíme jedním pevným    2.Vpíchneme do následujícího         3.Vpíchneme do následujícího 

okem do kruhu.Uháčkujeme 3         řetízkového oka základu, přízi          řetízkového oka základu, přízi

řetízková oka, vpíchneme do           nahodíme a protáhneme.                 nahodíme a protáhneme.Na háčku

prvního řetízkového oka, přízi                                                              máme nyní 4 smyčky.Přízi nahodíme 

nahodíme a protáhneme.                                                                    a protáhneme všemi smyčkami.

 

4.Přízi opět nahodíme a protáhneme   5.Přízi nahodíme a protáhneme    6.Obrázek znázorňuje háčkování

okem ležícím na háčku.                 okem ležícím na háčku.Na další       vějířového stehu na počátku 2.řady.

                                                   vějířek vytáhneme ze tří následujících

                                                   ok základu vždy jednu smyčku,atd.