Stehy háčkované tuniskou technikou

Po vytvoření řetízkového základu háčkujeme střídavě jednu řadu tam a jednu řadu zpět jednoduchým tuniským stehem.

 

Jednoduchý pletací tuniský steh

Řada tam : 

Háček vpíchneme mezi přední a zadní svislý článek a smyčku nabereme

tak, aby přední článek ležel vlevo.

Řada zpět : 

Všechny smyčky protahujeme po dvou.

 

Křížený pletací tuniský steh

Řada tam : 

Háček vpíchneme mezi přední a zadní svislý článek a smyčku nabereme

tak, aby přední článek ležel pravo.

Řada zpět :

Všechny smyčky protahujeme po dvou

 

Mřížkový steh

Řada tam : 

Háček vpíchneme do zadního vodorovného článku a nabereme smyčku.

Řada zpět : 

Všechny smyčky protahujeme po dvou.

 

Rubový tuniský steh

Řada tam :

Háček vpíchneme do zadního svislého článku a nabereme smyčku.

Řada zpět :

Všechny smyčky protahuje po dvou.

 

Rubová tuniská oka

Řada tam :

Přízi položíme před práci, háček vpíchneme zleva doprava pod přední svislý

článek a nabereme smyčku.

Řada zpět :

Všechny smyčky protahujeme po dvou.

 

 

Křížový tuniský steh

Řada tam : 

Vpíchneme do 2. svislého článku, nabereme smyčku, vpíchneme do 1. článku

a nabereme smyčku.Pak vpíchneme do 4. a 3. článku atd.

Řada zpět : 

Všechny smyčky protahujeme po dvou.