Pevné oko

1.Vpíchneme do 2. řetízkového         2.... nahodíme a přízi protáhneme   3.Vpíchneme do následujícího

oka od háčků...                               řetízkovým okem i smyčkou leží      řetízkového oka.

                                                     na háčku.

 

1.řada.Na konci řady uháčkujeme    2.řada.Na konci řady uháčkujeme    3.řada.Na konci uháčkujeme 

jedno řetízkové oko na obrácení.      jedno řetízkové oko na obrácení.      jedno řetízkové oko na obrácení.

Řetízkové oko

1.Přízi ovineme zezadu směrem           2.Tak vznikne první nahození.             3.Nahození protáhneme překříženou

dopředu kolem háčku.                                                                                 smyčkou a vytvoříme první řetízkové

                                                                                                                  oko.

Řetízek

Řetízek tvoří začátek každé háčkované práce.Při vpichování do řady vycházíme z toho, že dva články

řetízkového oka leží na háčku a jeden článek leží pod háčkem. Následující kresby jsou zjednodušené a 

znázorňují řetízkové oko jen se dvěma články.