Nahazování

Zatažený uzel

Prvním nahozením okem na jehlici je zatažený uzel.

Přízi si můžete omotat kolem prstu, nebo ji ponechat rovnou.

 

1.Vytvořte smyčku a protáhněte jí konec příze.            2.Zatáhněte za jeden konec, aby se smyčka utáhla.

Vložte jehlici do smyčky.                                           Potom jemně utáhněte druhý konec, aby se uzel 

                                                                                posunul na jehlici nahoru, a můžeme začít nahazovat.

 

Kabelový způsob

Při tomto způsobu upletete oko, které přesunete z pravé jehlice na levou

 

1.Ponechte kratší konec a na jedné jehlici udělejte       2.Pokaždé vložte jehlici v pravé ruce mezi oka a stejným

zátažný uzel.Držte tuto jehlici v levé ruce a druhou jehlici   způsobem jako předtím přesuňte každé nové oko na

vložte zepředu do zátažného uzlu.Protáhněte přízi okem   jehlici v levé ruce.

a přesuňte na jehlici v levé ruce.