Držení příze a jehlice

Při pletení se oka přeplétají z levé jehlice na pravou.

Pohodlně se usaďte a uvolněte se.

Při pletení je zapotřebí dosáhnout koordinace rukou a očí, což je obtížné, pokud jste křečovití a napjatí.

 

Držení příze

Příze je natažená mezi prsty a kolem nich, takže konečky prstů můžete pohybovat jehlicemi a posunovat vlákno.

Níže uvedené způsoby umožňují rovnoměrný posun příze po jehlici.U každého je konec vlákna, z něhož pletete, veden

přes ukazováček, zatímco opačný vede přes malíček.

 

volné držení v pravé ruce       pevnější držení v pravé ruce

Aby příze byla volná, veďte ji    aby příze byla napnutější, omotejte 

nad prsty a pod nimi                ji kolem malíčku a pak ji veďte nad

                                                    ostatními prsty a pod nimi.

 

volné držení v levé ruce          pevnější držení v levé ruce

Aby příze byla volná, veďte ji   Pro větší napětí příze, ji obtočte

nad malíčkem, pak pod         kolem malíčku a pak veďte pod 

dalšími dvěma prsty a kolem   nad ostatními prsty.

ukazováčku.

 

 

pevné držení s přízí v pravé ruce

Pravou rukou uchopte jehlici jako nůž a její konec skryjte pod ruku.

Do levé ruky vezměte druhou jehlici a lehce ji držte shora. 

Procvičujte pohyb levé jehlice proti pravé.

Při pletení zjistíte, že pokaždé, když upletete oko, můžete pravou jehlici pustit.

 

volné držení s přízi v pravé ruce

Pravou rukou uchopte jehlici jako psací pero.

Levou rukou vezměte druhou jehlici a lehce ji držte shora.

Konečky prstů pohybujte jehlicemi dopředu a dozadu, přičemž

lokty mějte uvolněné u těla.

Když začnete plést, jehlici v pravé ruce nepouštějte.

Opřete ji v ohybu palce a přízi posunujte ukazováčkem.

 

příze v levé ruce

Uchopte jehlici pravou rukou jako pero nebo nůž a levou 

lehce držte shora.

Při pletení levou rukou napínejte přízi a špičkou pravé jehlice ji nabírejte.